Uzņēmuma licences ASME sertifikāts
Nacionālā Padome sertifikātuISO9001:2008
Spiediena kuģa projektēšanas licenceSpiediena kuģa izgatavošanas licence