Spiedtvertņu daudzkavālu spiediena klasifikācija

Daudzkavivalktu spiedtvertnes (piemēram, siltummaiņu caurules sānu un korpusa pusi, apvalkotās tvertnes utt.) klasificē kā tvertnes tipu atbilstoši augstas klases spiediena dobumam un izmanto un pārvalda saskaņā ar šo kategoriju. Tomēr projektēšanas un ražošanas tehniskās prasības būtu jāizsprauc saskaņā ar katras spiedienkameras attiecīgajām kategorijām. Klasificējot katru spiediena kameru, projektētais spiediens ir spiediena kameras projektētais spiediens, un tilpums ir spiediena kameras ģeometriskais tilpums. 1. Tvertņu ar vairākiem nesējiem klasifikācija vienā dobumā: Ja spiediena dobumā ir vairākas vides, tās klasificē pēc augstākās datu nesēju grupas.

2. Konteineru ar ārkārtīgi mazu datu nesēju klasifikācija: ja bīstamā viela vidē ir ārkārtīgi maza, tā jāaplūko visaptveroši atbilstoši tās bīstamības pakāpei un saturam, un spiedtvertnes konstrukcijas vienība nosaka nesēju grupu.

https://www.lanxingvessel.com/