Definēts spiedtvertne

Spiediena trauks attiecas uz slēgtu ierīci, kas satur gāzi vai šķidrumu un rada noteiktu spiedienu. Lai efektīvāk īstenotu zinātnisko pārvaldību un drošības uzraudzību un pārbaudi, mana valsts' s" Spiediena trauku drošības uzraudzības noteikumi" sadala spiedtvertnes trīs kategorijās atbilstoši darba spiedienam, vidējiem apdraudējumiem un to lomai ražošanā. Un katram spiedtvertnes veidam projektēšanas, ražošanas procesā, kā arī pārbaudes priekšmetos, saturā un metodēs ir pieņemti dažādi noteikumi.

https://www.lanxingvessel.com/