Spiedtvertņu plaša piemērošana

Spiedtverts ir slēgta tvērtāja, kas var izturēt spiedienu. Spiedtvertņu izmantošana ir ārkārtīgi plaša, un tai ir svarīga pozīcija un nozīme daudzās nozarēs, piemēram, rūpniecībā, civilajā lietošanā, militārajā rūpniecībā un daudzās zinātniskās pētniecības jomās. Tostarp visvairāk ķīmijas rūpniecībā un naftas ķīmijas rūpniecībā izmantotās spiedtvertnes, ko izmanto naftas ķīmijas rūpniecībā vien, veido aptuveni 50% no kopējā spiedtvertņu skaita. Ķīmiskajā un naftas ķīmijas rūpniecībā spiedtvertnes galvenokārt izmanto siltuma pārnesē, masas pārnesē, reakcijā un citos procesos, kā arī zem spiediena gāzes vai sašķidrinātās gāzes uzglabāšanā un transportēšanā; to plaši izmanto arī citās rūpniecības un civilajās jomās, piemēram, gaisa kompresorā. Visu veidu speciālie kompresori un saldēšanas kompresoru palīgiekārtas (dzesētāji, buferi, eļļas-ūdens separatori, gāzes uzglabāšanas tvertnes, iztvaicētāji, šķidruma aukstumaģenta uzglabāšanas tvertnes utt.) ir visas spiedtvertnes.

https://www.lanxingvessel.com/