Spiedtvērtāju darba parametri

(1) Strukturālās iezīmes

(2) Spiediens: augsts darba spiediens, projektētais spiediens.

(3) Temperatūra: darba temperatūra (vidēja temperatūra), metāla temperatūra, projektētā temperatūra.

(4) Vide: uzliesmojoša vide, toksiska vide, kodīga vide.